Wybierz

Papieski Stary Sącz

Dla upamiętnienia ogłoszenia roku 2009 w Starym Sączu „Rokiem Ojca Świętego Jana Pawła II”, w 10. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Starego Sącza i kanonizacji bł. Kingi w 1999 roku oraz wcześniejszych wizyt w mieście
Karola Wojtyły arcybiskupa – metropolity krakowskiego, m.in. na uroczystościach milenijnych w 1966 roku,
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari oraz Urząd Miejski w Starym Sączu, przy wsparciu finansowym Województwa
Małopolskiego, zrealizowali projekt ścieŜki spacerowej „Papieski Stary Sącz”.
ZałoŜeniem tego przedsięwzięcia było wyznaczenie oznakowanej trasy spacerowej, obejmującej juŜ istniejące
cztery stanowiska – punkty przystankowe do zwiedzania, bezpośrednio związane z Janem Pawłem II i św. Kingą, a
takŜe zwrócenie uwagi przyjezdnych na przynaleŜność Starego Sącza do grona „miast papieskich”.
ŚcieŜka została oznakowana czterema tablicami kierunkowymi (65×15 cm) i jedną tablicą informacyjną (130×80
cm), dopasowanymi wielkością i kolorystyką do istniejącego oznakowania ulic.
Trasa przebiega od Rynku (muzeum regionalne) – ul. Kopernika – ul. Daszyńskiego – przez Plac św. Kingi (Dom
Kingi – Klasztor Sióstr Klarysek) – Trakt św. Kingi (wzdłuŜ murów obronnych klasztoru do źródła i kaplicy św. Kingi)
- ul. Papieska – do ołtarza papieskiego (Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II).
Punkty przystankowe na trasie – do zwiedzania:
· Muzeum Regionalne im. Seweryna Udzieli – „Kącik papieski” (Stała ekspozycja utworzona z inicjatywy
Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, prezentująca m.in. autograf papieŜa oraz pióro, którym został złoŜony,
figury Ojca Świętego, fotogramy z uroczystości kanonizacyjnych, nagrania śpiewanych pieśni)
· Dom Kingi – Klasztor Sióstr Klarysek (W Domu Kingi na dziedzińcu klasztornym, urządzona jest stała
ekspozycja „Sala Jana Pawła II” z róŜnymi eksponatami, m.in. papieskim tronem);
· Źródło – kaplica św. Kingi (Uzdrowicielska moc wody ze źródła św. Kingi została opisana w dokumentach
procesu beatyfikacyjnego z 1629 r. Zainteresowanie cudowną wodą przetrwało do czasów współczesnych.
Obok źródła – nieduŜa murowana kaplica);
· Ołtarz papieski – Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II (Ołtarz, który jako jedyny
w Polsce pozostał na miejscu mszy kanonizacyjnej, jest drewnianą konstrukcją, dwukondygnacyjną,
zwieńczoną dachem z wieŜyczkami. Mensa ołtarzowa wspiera się na dwóch słupach granitowych (pierwotnie
słupy

Trasy

Pozostałe atrakcje

1 Opinia

  1. bonia, 7 roks temu

    Jest ciekawie , polecam……………

       -   Odpowiedz

Wpisz swoją opinię

Oceń to miejsce klikając w gwiazdki poniżej :

Wyślij znajomym

Weryfikacja obrazkowa
captcha image

Wyślij zaproszenie

Weryfikacja obrazkowa
captcha image

Stary Sącz i Lewocza

Projekt „Stary Sącz i Lewocza – Karpackie Miasteczka z Klimatem” To przykład wzorcowej współpracy przygranicznych miasteczek, którym przyświeca wspólny cel: stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej rejonu polsko - słowackiego przygranicza.

Stary Sącz i Lewocza zawsze z Tobą